Canal Ètic

Qualsevol persona interessada, per mitjà d’aquest enllaç al Canal ètic, pot posar en coneixement de l’empresa SYG, S.A. qualsevol fet que consideri un incompliment, irregularitat o comportament contrari a la legalitat, ètica o normativa vigent.
També teniu de la possibilitat de notificar la infracció per correo postal a:
SYG, SA
Canal ètic
C. Coure, 15 (Pol. Riuclar)
Tarragona (43006)

O podeu enviar un correo electrònic: canaletic@sygsa.com

Canal Ético

Cualquier persona interesada, por medio de este enlace al Canal ético, podrá poner en conocimiento de la empresa SYG, S.A. cualquier hecho que considere un incumplimiento, irregularidad o comportamiento contrario a la legalidad, ética o normativa vigente.
También disponen de la posibilidad de notificar la infracción por correo postal a:
SYG, SA
Canal ético
C. Coure, 15 (Pol. Riulcar)
Tarragona (43006)

O pueden enviar un correo electrónico: canaletico@sygsa.com